Tussenkomst Ziekenfonds

De volgende ziekenfondsen geven een tussenkomst voor onze sport- en speelweken:


Hoe gaat u te werk?

 1. U klikt op één van onderstaande links of u vraagt het document aan bij uw ziekenfonds.
 2. U vult de nodige gegevens in (naam, adres, periode, naam organisatie, kostprijs,...)
 3. Ofwel mailt u het ingevulde formulier door naar: info@funvoorkids.com
  ofwel stuurt u deze documenten op naar “Fun voor Kids vzw”
  ofwel geeft u deze af tijdens onze sport- en speelweken.
  Gelieve in de laatste 2 mogelijkheden dan wel steeds een gefrankeerde enveloppe bij te voegen!
 4. Indien de gegevens niet volledig zijn ingevuld of er ontbreekt een postzegel, zijn wij genoodzaakt een administratieve kost van € 13 aan te rekenen. 

Tussenkomst Werkgever

Sommige werkgevers betalen een groot deel van de kosten van onze sport- en speelweken.

Als u bij één van deze werkgevers werkt, gelieve dan meteen na uw inschrijving het volgende door te mailen naar ons:

 • Factuurnummer
 • Naam werkgever
 • Uw naam en personeelsnummer

Nadien ontvangt u van ons een aangepast factuur. 

WIE ZIJN WIJ

'Fun voor Kids' is een organisatie die tijdens alle schoolvakanties activiteiten organiseert voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en dit op verschillende locaties in het Antwerpse.

Al meer dan 15 jaar willen wij niet zomaar 'opvang' voorzien. We proberen steeds een gevarieerd en supertof programma uit te werken, aangepast aan elke leeftijd en telkens onder begeleiding van diplomeerde monitoren. Het gaat hier tenslotte om de vakantie-opvang van uw kind en daarvoor is enkel het beste goed genoeg!

Onze activiteiten kunnen opgesplitst worden in drie afzonderlijke onderdelen:

 • Uitstapweken (KL en LS)
  Elke dag voorzien wij een supertoffe (dag)uitstap of activiteit. We proberen ons aanbod altijd zo breed en gevarieerd mogelijk te maken. Zo kunnen de kids zich uitleven in binnenspeeltuinen, spelenderwijs bijleren in de verschillende musea of kennismaken met allerlei nieuwe sporten. Er is voor ieder wat wils!
   
 • Themadagen @ Wilrijk (Ukkies, Juniors en Maxi's)
  Hierbij staat elke dag in het teken van één bepaald thema. Zo maken we ons eigen restaurant, zijn we kermiskramer voor een dag, leren we alles over het verkeer en ga zo maar door. We blijven hierbij ook de hele dag op dezelfde locatie. Daarom kan je je voor de Themadagen ook enkel inschrijven op locatie Wilrijk.   
   
 • Speeldagen (3-8j)
  Elke dag wordt gevuld met supertoffe activiteiten rond een centraal thema. Meestal blijven we op dezelfde locatie, maar af en toe wordt er ook eens een uitstapje in de buurt gedaan.

Bovendien kunt u uw kind inschrijven voor de ganse week of voor één of meerdere dagen afzonderlijk. Een vakantie-opvang op maat dus!


Fiscaal attest

Voorwaarden fiscaal attest

 1. U ontvangt enkel een fiscaal attest wanneer uw zoon/dochter tussen 3 en 12 jaar is.
 2. De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
 3. De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
 4. Het bedrag van de kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector kan voor 100% worden ingebracht, maar enkel de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar.
  Eventueel aangerekende kosten voor verzekeringen, kledij,… komen hiervoor niet in aanmerking.
 5. Belangrijk hierbij is dat het maximaal aftrekbare bedrag beperkt is tot € 14,40 (2023) per opvangdag per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Wanneer ontvangt u uw fiscaal attest?

Uw fiscaal attest ontvangt u automatisch via e-mail na ontvangst van uw volledige betaling.

Attest niet ontvangen?

Via enkele eenvoudige stappen kan u uw fiscaal attest opvragen en downloaden:

 1. surf naar onze website: www.funvoorkids.com
 2. klik op 'inloggen'
 3. vul uw email en paswoord in (paswoord vergeten?) (klik op 'paswoord vergeten' en u ontvangt uw paswoord via e-mail)
 4. klik op 'mijn boekingen'
 5. Nu heeft uw een chronologsich overzicht van uw boekingen per kalenderjaar.
  Telkens in de 4de kolom kan u uw fiscaal attest raadplegen
 6. klik op 'view', dan kan u het document dowloaden en/of afdrukken.
  Indien nodig kan u het attest nog aanpassen met naam en adres van de rechthebbende persoon.

PRIVACY

‘Fun voor Kids’ zet zich in voor de privacy van de gebruikers en bezoekers van www.funvoorkids.com.

Alle persoonlijke gegevens die de bezoeker achterlaat op www.funvoorkids.com zijn bestemd voor intern gebruik van ‘Fun voor Kids vzw’. Deze gegevens kunnen meegedeeld worden aan derden, tenzij de klant zich daar uitdrukkelijk tegen verzet. De klant beschikt op elk ogenblik en volledig kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens alsook over een recht op verzet. In dat laatste geval volstaat het dat de klant dit schriftelijk meldt aan ‘Fun voor Kids vzw’, Bindstraat 20, 2600 Berchem.

Tijdens de sport- en speelweken en andere activiteiten worden regelmatig opnames gemaakt van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor de activiteiten van ‘Fun voor Kids vzw’. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor mogelijke klachten, kan de klant steeds terecht bij ‘Fun voor Kids vzw’ op het nummer 03/239 17 32.

De klant is steeds verplicht bij verhuizing ‘Fun voor Kids vzw’ hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

De persoonsgegevens, die u bij het gebruik van www.funvoorkids.com achterlaat, kunnen intern gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van eventuele vernieuwingen aan www.funvoorkids.com, voor prijsvragen, foldermailing en klantonderzoek.

Dit privacy statement mag zonder bericht door ‘Fun voor Kids’ worden gewijzigd.

RAAD VAN BESTUUR

Zoals de vzw-wetgeving voorschrijft wordt ‘Fun voor Kids vzw’ geleid door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bestaat uit een team van enthousiaste personen die zich dag dagelijks inzetten voor de goede en vlotte werking van ‘Fun voor Kids’.

FUN voor KIDS Vereniging Zonder Winstoogmerk, met zetel te B-2600 BERCHEM, Bindstraat 20, ingeschreven onder RPR-nummer Antwerpen 881.632.703 hebbende als hoofdactiviteit het organiseren van sport- en speelweken en de klant, die de diensten van FUN uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt.

Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering, o.a. de Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.

Onze prijzen zijn steeds inclusief taksen en vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3°

De minimumduur van elke overeenkomst is de periode van de sport- en speelweek. De geldigheidsduur van aanbod van onze activiteiten wordt steeds vermeldt op de website.

WEBSITE 'FUN VOOR KIDS'

Wij hebben geprobeerd om alles zo duidelijk mogelijk weer te geven
op onze website.
Dat betekent echter niet dat er geen ruimte voor verbetering is.
Maar daarvoor hebben we uw feedback nodig.
Hebt u opmerkingen, tips, suggesties, ideeën, …?
Wat vindt u onduidelijk?
Laat het ons gerust weten!

Wij vinden het heel belangrijk dat onze website overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is.
Uw reacties zijn dan ook van harte welkom op info@funvoorkids.com.


Alvast hartelijk bedankt!